020 - 210 90 09Maat Beige Ted Dames Sneakers Maruti 39 TqZwYRT1
302519 Black 90 Maat Nike Leather 5 42 Max Air 001
Tom Lage Denim Tailor Dames Sneaker rwx01OrXq

Home » Expertises » Procesrecht » Dagvaarding

De dagvaarding is een schriftelijk stuk waarin de eisende partij de gedaagde partij oproept om te verschijnen voor de rechter. De dagvaarding wordt meestal opgesteld door de advocaat van de eisende partij. Deze stuurt de dagvaarding naar de deurwaarder, die de dagvaarding betekent aan de gedaagde. De deurwaarder maakt een exploot, dat wil zeggen een ambtsedig proces-verbaal van de dagvaarding. Daarmee is de procedure gestart. De dagvaarding dient diverse onderdelen te bevatten zoals gegevens betreffende de eiser, de rechtbank waar de zitting plaatsvindt, informatie over verschijnen, voeren van verweer, kosten etc.

42 Nike 90 302519 Leather Max Air Maat Black 5 001 HHrBR4

Vroeger kon de dagvaarding nog beknopt zijn en volgde er bij civiele zaken een Conclusie van Eis, waarin de vordering uitgebreid werd gemotiveerd. Tegenwoordig dient de dagvaarding al gelijk de uitgebreide toelichting en motivatie te hebben. Bewijsstukken kunnen als producties worden toegevoegd.

De eisende partij heeft een stelplicht. Hij moet zijn vordering goed en duidelijk toelichten. Ook dient de eiser de al bekende verweren van de gedaagde te benoemen, inclusief zijn weerwoord daarop.

Schakel een advocaat in!

Heeft u een dagvaarding ontvangen? Laat deze dan zo snel mogelijk door een advocaat bekijken. De advocaat kan beoordelen welke acties nodig zijn. In veel gevallen kan de advocaat uitstel aanvragen. De genoemde datum van zitting is vaak slechts een ‘roldatum’ dat wil zeggen een administratieve datum. In veel gevallen hoeft u niet te verschijnen, maar moet er schriftelijk gereageerd worden.

Wij beoordelen gratis en vrijblijvend uw dagvaarding. U kunt deze per email of fax aan ons sturen. Na ontvangst nemen wij direct contact met u op.

Maat Dames By Blauw Darga Sneaker 5 Allrounder 37 Outdoor Mephisto w06xHR

Onze specialisten

Black Leather 001 42 302519 Nike 5 90 Maat Max Air
Blauw 38 Licht Vrouwen Vai Via qaXwHtH
162 094 Waldlaufer 40 Zand 5 959004 Maat gqqxw5vB
41 Groene Heren Maat Trainer Puma Icra Xq155
Maat 90 Leather Air Max Black Nike 302519 001 5 42