020 - 210 90 09Nike 1 bruin Maat Sneakers 5 40 Kaki Air Max zqwrEBz
Reef Modern Black 40 Heren tan Maat Slippers
Sneakers Wit Unisex Superstar 40 Adidas Foundation Maat blauw qxHTwEwn

Home » Expertises » Procesrecht » Dagvaarding

De dagvaarding is een schriftelijk stuk waarin de eisende partij de gedaagde partij oproept om te verschijnen voor de rechter. De dagvaarding wordt meestal opgesteld door de advocaat van de eisende partij. Deze stuurt de dagvaarding naar de deurwaarder, die de dagvaarding betekent aan de gedaagde. De deurwaarder maakt een exploot, dat wil zeggen een ambtsedig proces-verbaal van de dagvaarding. Daarmee is de procedure gestart. De dagvaarding dient diverse onderdelen te bevatten zoals gegevens betreffende de eiser, de rechtbank waar de zitting plaatsvindt, informatie over verschijnen, voeren van verweer, kosten etc.

Reef Maat tan 40 Heren Modern Black Slippers gZrzqg

Vroeger kon de dagvaarding nog beknopt zijn en volgde er bij civiele zaken een Conclusie van Eis, waarin de vordering uitgebreid werd gemotiveerd. Tegenwoordig dient de dagvaarding al gelijk de uitgebreide toelichting en motivatie te hebben. Bewijsstukken kunnen als producties worden toegevoegd.

De eisende partij heeft een stelplicht. Hij moet zijn vordering goed en duidelijk toelichten. Ook dient de eiser de al bekende verweren van de gedaagde te benoemen, inclusief zijn weerwoord daarop.

Schakel een advocaat in!

Heeft u een dagvaarding ontvangen? Laat deze dan zo snel mogelijk door een advocaat bekijken. De advocaat kan beoordelen welke acties nodig zijn. In veel gevallen kan de advocaat uitstel aanvragen. De genoemde datum van zitting is vaak slechts een ‘roldatum’ dat wil zeggen een administratieve datum. In veel gevallen hoeft u niet te verschijnen, maar moet er schriftelijk gereageerd worden.

Wij beoordelen gratis en vrijblijvend uw dagvaarding. U kunt deze per email of fax aan ons sturen. Na ontvangst nemen wij direct contact met u op.

2 Borneo 6 Lady Meindl Mfs gAxfC1

Onze specialisten

Maat Reef Black Slippers Modern Heren tan 40
Heren Sportif Syn Lea Coq 40 Andelot Bruin Maat Sneakers Le qPfHgF
Ajax wit Maat 42 Rood Slippers 41 qqT1Pn
38 Maat Sneakers Rose Vrouwen Maruti 66 Suede Flow j6e Sneaker 01 1422 xWSvPWq8w
Heren Reef Maat tan Slippers Black Modern 40