020 - 210 90 09mix Sk2 Women Maat Black Falke 41 42 qfTw1gHg
Black Heren 3 Maat Sneakers 0 48 Flex 5 Skechers Advantage
True Jacket Bff Houdini Hardshell S Dames Black xUBzv

Home » Expertises » Procesrecht » Dagvaarding

De dagvaarding is een schriftelijk stuk waarin de eisende partij de gedaagde partij oproept om te verschijnen voor de rechter. De dagvaarding wordt meestal opgesteld door de advocaat van de eisende partij. Deze stuurt de dagvaarding naar de deurwaarder, die de dagvaarding betekent aan de gedaagde. De deurwaarder maakt een exploot, dat wil zeggen een ambtsedig proces-verbaal van de dagvaarding. Daarmee is de procedure gestart. De dagvaarding dient diverse onderdelen te bevatten zoals gegevens betreffende de eiser, de rechtbank waar de zitting plaatsvindt, informatie over verschijnen, voeren van verweer, kosten etc.

Sneakers 48 Black 5 Skechers 0 Heren Maat Advantage 3 Flex wYwqf8I4

Vroeger kon de dagvaarding nog beknopt zijn en volgde er bij civiele zaken een Conclusie van Eis, waarin de vordering uitgebreid werd gemotiveerd. Tegenwoordig dient de dagvaarding al gelijk de uitgebreide toelichting en motivatie te hebben. Bewijsstukken kunnen als producties worden toegevoegd.

De eisende partij heeft een stelplicht. Hij moet zijn vordering goed en duidelijk toelichten. Ook dient de eiser de al bekende verweren van de gedaagde te benoemen, inclusief zijn weerwoord daarop.

Schakel een advocaat in!

Heeft u een dagvaarding ontvangen? Laat deze dan zo snel mogelijk door een advocaat bekijken. De advocaat kan beoordelen welke acties nodig zijn. In veel gevallen kan de advocaat uitstel aanvragen. De genoemde datum van zitting is vaak slechts een ‘roldatum’ dat wil zeggen een administratieve datum. In veel gevallen hoeft u niet te verschijnen, maar moet er schriftelijk gereageerd worden.

Wij beoordelen gratis en vrijblijvend uw dagvaarding. U kunt deze per email of fax aan ons sturen. Na ontvangst nemen wij direct contact met u op.

True Bff Black Dames Jacket Houdini Hardshell M qX5wtnI1
Outddoor M 2 Crew Phd Smartwool Pattern Gray Light 38 41 wqnOSBUS7T
Star Converse Sneakers Natural White All Hoog qw71OC
0 Sneakers Maat 3 48 Advantage 5 Black Flex Skechers Heren