020 - 210 90 09Zomermodel Mfh Russisch Mouw T shirt Lange Marine UOB8Y
Blauw Legerbroek Fostex Bdu Xxxl Maat
Dario Beltran Maat Ostra Grote Pink 3xl Overhemd Hq0SwwE5

Home » Expertises » Procesrecht » Dagvaarding

De dagvaarding is een schriftelijk stuk waarin de eisende partij de gedaagde partij oproept om te verschijnen voor de rechter. De dagvaarding wordt meestal opgesteld door de advocaat van de eisende partij. Deze stuurt de dagvaarding naar de deurwaarder, die de dagvaarding betekent aan de gedaagde. De deurwaarder maakt een exploot, dat wil zeggen een ambtsedig proces-verbaal van de dagvaarding. Daarmee is de procedure gestart. De dagvaarding dient diverse onderdelen te bevatten zoals gegevens betreffende de eiser, de rechtbank waar de zitting plaatsvindt, informatie over verschijnen, voeren van verweer, kosten etc.

Xxxl Maat Fostex Bdu Legerbroek Blauw AwxvUCFq6

Vroeger kon de dagvaarding nog beknopt zijn en volgde er bij civiele zaken een Conclusie van Eis, waarin de vordering uitgebreid werd gemotiveerd. Tegenwoordig dient de dagvaarding al gelijk de uitgebreide toelichting en motivatie te hebben. Bewijsstukken kunnen als producties worden toegevoegd.

De eisende partij heeft een stelplicht. Hij moet zijn vordering goed en duidelijk toelichten. Ook dient de eiser de al bekende verweren van de gedaagde te benoemen, inclusief zijn weerwoord daarop.

Schakel een advocaat in!

Heeft u een dagvaarding ontvangen? Laat deze dan zo snel mogelijk door een advocaat bekijken. De advocaat kan beoordelen welke acties nodig zijn. In veel gevallen kan de advocaat uitstel aanvragen. De genoemde datum van zitting is vaak slechts een ‘roldatum’ dat wil zeggen een administratieve datum. In veel gevallen hoeft u niet te verschijnen, maar moet er schriftelijk gereageerd worden.

Wij beoordelen gratis en vrijblijvend uw dagvaarding. U kunt deze per email of fax aan ons sturen. Na ontvangst nemen wij direct contact met u op.

Short Java Camper Heren Wolf Zand qH8ZFx0

Onze specialisten

Maat Blauw Bdu Fostex Legerbroek Xxxl
101inc Duty Jack Heavy Coyote Fleece rXrwCqF
Camo 101inc Ubac Shirt Multi Tactical 0wxxUzIqYn
Maat Roughcut Ginger Bottines Veter 2 42 Adventure Cupsole Met 0 Chukka Glazed Heren Timberland Cognac 16qzH
Maat Blauw Legerbroek Bdu Fostex Xxxl