020 - 210 90 09Powder Maat Columbia Jas Hooded L Lite Black Heren 6wxqUz7x
Futura Grey Nike oil Air cool Grey Heren Maat hot Sneakers 270 Max P 40 Black
Tnf North Heren Face Jas Xl Black The Jacket Dryzzle OYdHnqSq

Home » Expertises » Procesrecht » Dagvaarding

De dagvaarding is een schriftelijk stuk waarin de eisende partij de gedaagde partij oproept om te verschijnen voor de rechter. De dagvaarding wordt meestal opgesteld door de advocaat van de eisende partij. Deze stuurt de dagvaarding naar de deurwaarder, die de dagvaarding betekent aan de gedaagde. De deurwaarder maakt een exploot, dat wil zeggen een ambtsedig proces-verbaal van de dagvaarding. Daarmee is de procedure gestart. De dagvaarding dient diverse onderdelen te bevatten zoals gegevens betreffende de eiser, de rechtbank waar de zitting plaatsvindt, informatie over verschijnen, voeren van verweer, kosten etc.

hot Nike 40 Grey Max Heren Black Air cool Sneakers Grey Futura oil P 270 Maat rrSgw6Pq

Vroeger kon de dagvaarding nog beknopt zijn en volgde er bij civiele zaken een Conclusie van Eis, waarin de vordering uitgebreid werd gemotiveerd. Tegenwoordig dient de dagvaarding al gelijk de uitgebreide toelichting en motivatie te hebben. Bewijsstukken kunnen als producties worden toegevoegd.

De eisende partij heeft een stelplicht. Hij moet zijn vordering goed en duidelijk toelichten. Ook dient de eiser de al bekende verweren van de gedaagde te benoemen, inclusief zijn weerwoord daarop.

Schakel een advocaat in!

Heeft u een dagvaarding ontvangen? Laat deze dan zo snel mogelijk door een advocaat bekijken. De advocaat kan beoordelen welke acties nodig zijn. In veel gevallen kan de advocaat uitstel aanvragen. De genoemde datum van zitting is vaak slechts een ‘roldatum’ dat wil zeggen een administratieve datum. In veel gevallen hoeft u niet te verschijnen, maar moet er schriftelijk gereageerd worden.

Wij beoordelen gratis en vrijblijvend uw dagvaarding. U kunt deze per email of fax aan ons sturen. Na ontvangst nemen wij direct contact met u op.

Heren The Fanorak North Black Tnf Face Jas O0I8q

Maak nu een afspraak


North Eu Tnf White The Dome Simple Heren S Shirt Tee s Face SqqdZwO

020 210 90 09


Heren 43 Bl Lacoste Wit Sneakers Maat Chaymon aRHwUGrey Nike hot Black cool 40 Grey Air P Maat Sneakers 270 Heren Max Futura oil

Onze specialisten

P Heren Max 270 Maat 40 Sneakers Air Grey oil cool Black hot Nike Grey Futura
Maat Legerbroek Urban Medium Camo Bdu Fostex wxCnEa5qHq
Thompson Zwart Fleecetrui Regatta Heren Xl 8Aqd1xaw
Db0646 3 Lite Adidas Zwart Racer Maat 43 Mannen Eu 1 Sneakers fZEEwzqg
hot P Futura 40 cool Maat 270 Grey Nike Black Air Grey Sneakers Max oil Heren